Z Tribalwars Wiki SK
Verzia z 21:25, 21. december 2018, ktorú vytvoril MatthewFOX (Diskusia | príspevky)

(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Technologický stromBudovyBúranie budov
Budova Popis
Main101.png
Hlavná budova
V hlavnej budove môžeš postaviť nové budovy, alebo vylepšiť už tie postavené. Čím vyšší stupeň má hlavná budova, tým rýchlejšie sa budú stavať iné budovy. Akonáhle je Hlavná budova vystavaná na stupni 15, je možné začať búrať ostatné budovy v tejto dedine.
Barracks11.png
Kasárne
V kasárňach môžeš verbovať pechotu. Čím vyšší je stupeň budovy, tým rýchlejšie môžeš cvičiť nové jednotky.
Stabe1.png
Stajne
V stajni sa cvičia noví jazdci na koňoch. Čím vyšší je stupeň stajní, tým rýchlejšie môžeš cvičiť svojich jazdcov.
Garage101.png
Dielňa
V dielni na výrobu dobývacích strojov sa vyrábajú zbrane na dobývanie. Čím vyšší stupeň má dielňa, tým rýchlejšie môžeš vyrábať nové jednotky.
Church1.png
Kostol
Kostol posilňuje vieru tvojich obyvateľov v okolitých dedinách. Bez kostola bojujú jednotky z tejto dediny a z dedín bez vplyvu kostola, horšie.
Church f1.png
Katedrála
Katedrála (Prvý kostol) posilňuje vieru tvojich obyvateľov v okolitých dedinách. Katedrála môže byť postavená len v jednej dedine. Bez katedrály bojujú jednotky z tejto dediny a z dedín bez vplyvu katedrály, horšie.
Veza2.png
Strážna veža
Strážna veža vie identifikovať veľkosť armády, ktorá sa dostane do blízkosti jej dohľadu, prípadne vie zistiť, či sa v útoku nachádza šľachtic. Bližšie informácie o jej fungovaní a prípadné detaily nájdete v návode pre strážnu vežu.
Noble1.png
Panský dvor
Na panskom dvore sa vychovávajú šľachtici, pomocou ktorých môžeš dobývať a získavať dediny od iných hráčov.
Smith11.png
Kováčska dielňa
V kováčskej dielni sa skúmajú a vylepšujú zbrane. Čím vyšší stupeň má táto budova, tým rýchlejšie môžeš skúmať nové zbrane a ich vylepšenia.
Place1.png
Nádvorie
Na nádvorí sa zoskupujú vojaci. Môžeš tu zadávať jednotkám povely k útoku a presúvať ich, veliť svojim vojskám.
Statue101.png
Socha
Obyvatelia dediny vzdávajú úctu a uznanie pri soche, ktorá patrí tvojmu Paladinovi. Ak tvoj Paladin padne v bitke, môžeš tu povýšiť iného tvojho bojovníka na Paladina. V niektorých svetoch sa cez sochu môžu učiť paladinovia schopnosti.
Maet1.png
Trhovisko
Na trhovisku môžeš obchodovať s inými hráčmi alebo im odtiaľ zasielať suroviny. V trhovisku môžeš tiež vymieňať suroviny za Prémiové body. Viac informácií nájdeš v sekcii Obchod.
Wood1.png
Drevorubač
Tvoji drevorubači rúbu v hustom lese masívne stromy. Drevo je potrebné pri výstavbe tvojej dedine, ale tiež dôležité pre výrobu zbraní. Čím vyšší stupeň má budova drevorubačov, tým rýchlejšia je ťažba dreva.
Stone1.png
Jama na ťažbu hliny
K výstavbe tvojej dediny, je potrebná hlina, ktorá sa získava v jame na ťažbu hliny. Čím vyšší stupeň má táto budova, tým sa hlina rýchlejšie vyprodukuje.
Iron1.png
Železná baňa
V železnej bani ťažia baníci železo, ktoré je dôležité pre výrobu zbraní. Čím vyšší stupeň má železná baňa, tým rýchlejšia je aj ťažba železa.
Farm1.png
Sedliacky dvor
Sedliacky dvor zásobuje tvojich remeselníkov a bojovníkov stravou. Bez výstavby sedliackeho dvora na vyššie stupne, tvoja dedina nevyrastie. Čím vyšší je stupeň sedliackeho dvora, tým viac obyvateľov je možné nakŕmiť a viac sa ich zmestí aj do dediny.
Storage1.png
Sklad
V sklade môžeš ukladať všetky suroviny, ktoré tvoja dedina vyprodukuje. Čím vyšší stupeň má sklad, tým viac sa tam toho zmestí.
Hide1.png
Skrýša
V skrýši sa dajú schovať suroviny, aby ich útočník nemohol vyrabovať. Čím je väčšia, tým viac do nej môžeš ukryť. Ani nepriateľskí špehovia neodhalia, koľko surovín sa nachádza v tvojej skrýši.
Wall1.png
Opevnenie
Opevnenie chráni tvoju dedinu proti nepriateľským jednotkám. Opevnenie zvyšuje základnú obranu, ale aj obranyschopnosť tvojich jednotiek, pomocou bonusov, za každý stupeň opevnenia.