Z Tribalwars Wiki SK
Verzia z 13:04, 3. apríl 2019, ktorú vytvoril MatthewFOX (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vo verzii 8.19 pribudol do hry Inventár, ktorý pôvodne obsahoval miesto pre darovateľné prémiové položky. Časom sa sem začali pridávať aj predmety - tieto môžeš získať za denné prihlásenie do hry, alebo v herných udalostiach.

V hre existujú rôzne druhy predmetov, ktoré ovplyvňujú rozličné funkcie hry a pomáhajú s hrou a hernou stratégiou. Predmety sa dajú rozdeliť na niekoľko kategórií, napríklad na predmety s dočasným a trvalým účinkom. Niektoré predmety sa podľa efektivity môžu deliť na tri úrovne: bronz, striebro a zlato. V hre existujú aj špeciálne predmety, ktoré nájdeš v spodnej časti tejto stránky.

Trvalé účinky

Keď aktivuješ v dedine trvalý predmet, účinok zostane v danej dedine aj v prípade, že ju zaberie iný hráč alebo sa zmení na dedinu barbarov. Každý predmet sa dá aktivovať v každej dedine iba raz.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
3022.png Pestované plodiny: Trvalo zvýši obyvateľstvo v dedine o 10%.
3032.png Nabrúsené nástroje: Trvalo zvýši produkciu dreva v dedine o 10%.
3033.png Pevné tehly: Trvalo zvýši produkciu hliny v dedine o 10%.
3034.png Vylepšené banské vozíky: Trvalo zvýši produkciu železa v dedine o 10%.
3035.png Efektívni pracovníci: Trvalo zvýši produkciu dreva, hliny a železa v dedine o 3%.
3036.png Majster zbrojár: Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v kasárňach dediny o 10%.
3037.png Kvalitné sedlá: Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v stajniach dediny o 10%.
3038.png Vylepšené strojárstvo: Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v dielni dediny o 10%.
3039.png Dobré kontakty: Trvalo zvýši kapacitu skladu a obchodníkov v dedine o 25%.


Prémium a produkcia

V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu nesčítavajú, ale predlžujú.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
Premium 3.png Premium 14.png Premium 30.png Prémiový účet: Predĺži alebo aktivuje funkciu Prémiový účet na určitý počet dní.
Hodnoty: 3 dni, 7 dní, 14 dní, 30 dní.
Fa 7.png Fa 30.png Pomocník na farmenie: Predĺži alebo aktivuje funkciu Pomocník na farmenie na určitý počet dní.
Hodnoty: 7 dní, 30 dní.
Am 3.png Am 14.png Am 30.png Správca účtu: Predĺži alebo aktivuje funkciu Správca Účtu na určitý počet dní.
Hodnoty: 3 dni, 7 dní, 14 dní, 30 dní.
Wood 1.png Wood 7.png Wood 30.png 20% produkcie dreva: Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie dreva na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 deň, 7 dní, 30 dní.
Stone 1.png Stone 7.png Stone 30.png 20% produkcie hliny: Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie hliny na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 deň, 7 dní, 30 dní.
Iron 1.png Iron 7.png Iron 30.png 20% produkcie železa: Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie železa na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 deň, 7 dní, 30 dní.
Resources 100.png Resources 200.png Resources 300.png Surovinový balíček: Pridá presný počet z každej suroviny do skladu v aktuálnej dedine.
Hodnoty: 100 surovín, 200 surovín, 300 surovín.
3053.png 3027.png 3028.png Vojnové úsilie 30%: Zvýši produkciu surovín o 30% vo všetkých dedín na určitý počet dní.
Bronz 24 hodín, striebro 48 hodín, zlato 168 hodín.
Resources percent.png Surovinový balíček %: Pridá určité percento surovín z tvojej skladovej kapacity do všetkých dedín.
Hodnoty: 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%.
Resources snob.png Šľachtický surovinový balíček: Tento predmet získaš, keď aktivuješ predmet Kvetnatý prejav a následne vytvoríš šľachtica. Počet surovín balíčku sa rovná 50% z jeho ceny. Balíček nezískaš, keď použiješ predmet Privilégium.


Jednotky

V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu nesčítavajú, ale predlžujú.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
3007.png 3008.png 3009.png Vylepšené meče: Posilnenie útočnej a obrannej sily šermiarov.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3010.png 3011.png 3012.png Vylepšené sekery: Posilnenie útočnej a obrannej sily sekerníkov.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3044.png 3045.png 3046.png Posilnenie lukostrelcov: Posilnenie útočnej a obrannej sily lukostrelcov.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%.
3047.png 3048.png 3049.png Posilnenie lukov na koni: Posilnenie útočnej a obrannej sily lukostrelcov na koni.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 10%, striebro 25%, zlato 40%.
3050.png 3051.png 3052.png Posilnenie ťažkej jazdy: Posilnenie útočnej a obrannej sily ťažkej jazdy
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 10%, striebro 15%, zlato 20%.
3016.png 3017.png Posilnenie útoku: Posilnenie útočnej sily ľahkej jazdy a sekerníkov.
Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách.
Striebro 5%, zlato 15%.
3018.png 3019.png Posilnenie obrany: Posilnenie obrannej sily kopijníkov a šermiarov.
Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách.
Striebro 5%, zlato 15%.
3003.png 3004.png 3005.png Symbol núdze: Ak je predmet aktivovaný, prichádzajúca podpora bude cestovať rýchlejšie. Neplatí to pre podporu, ktorá je už na ceste
Trvá 48 hodín v jednej dedine.
Bronz 10%, striebro 20%, zlato 30%.
3063.png 3064.png 3065.png Barbarský nájazdník: Útoky na dediny barbarov budú cestovať rýchlejšie
Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3013.png 3014.png 3015.png Efektívne lúpenie: Jednotky unesú z rabovania viac surovín.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%.
3054.png 3055.png 3002.png Posilnenie šľachty: Navýši znižovanie oddanosti pre všetky úspešné útoky so šľachtou.
Bronz o 2 na 24 hodín, striebro o 2 na 48 hodín, zlato o 5 na 48 hodín.
3060.png 3061.png 3062.png Nahnevaní sedliaci: Zvýšenie obrannej sily domobrany vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 25%, striebro 50%, zlato 100%.
3082.png 3083.png 3084.png Kradmí špehovia: Útočiaci špehovia sú lepší v prežití. Platí pre všetky dediny na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 20%.
3085.png 3086.png 3087.png Vnímaví špehovia: Brániaci sa špehovia sú lepší v chytaní nepriateľských špehov. Platí pre všetky dediny na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 20%.
3066.png Posilnenie katapultov: Posilnenie poškodenia budov katapultom o 25% pre všetky dediny na 24 hodín.


Dediny

V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu nesčítavajú, ale predlžujú.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
3057.png 3058.png 3059.png Urýchlenie výstavby: Rýchlejšia výstavba budov vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%.
3056.png 3042.png 3043.png Verbovač: Rýchlejšie verbovanie jednotiek vo všetkých dedinách.
Bronz 5% na 12 hodín, striebro 5% na 24 hodín, zlato 10% na 24 hodín.
3079.png 3080.png 3081.png Vojenský veliteľ: Zníži náklady na verbovanie o 5% vo všetkých dedinách.
Bronz 24 hodín, striebro 72 hodín, zlato 120 hodín.
3068.png 3069.png 3070.png Urýchlenie kasární: Rýchlejšie verbovanie v kasárňach vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3071.png 3072.png 3073.png Urýchlenie stajní: Rýchlejšie verbovanie v stajniach vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3074.png 3075.png 3076.png Urýchlenie dielne: Rýchlejšie verbovanie v dielni vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3088.png 3089.png 3090.png Opevnené stavby: Budovy vo všetkých dedinách sú na 24 hodín odolnejšie voči útokom obliehacích strojov.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 20%.
3091.png 3092.png 3093.png Útočné posily: Po istom čase pridá určité percento útočných jednotiek z voľnej kapacity sedliackeho dvora do jednej dediny. Sekerník, ľahká jazda, luk na koni.
Bronz 5% (o 14-18 hodín), striebro 7% (o 20-24 hodín), zlato 10% (o 28-32 hodín).
3094.png 3095.png 3096.png Obranné posily: Po istom čase pridá určité percento obranných jednotiek z voľnej kapacity sedliackeho dvora do jednej dediny. Kopijník, šermiar, lukostrelec.
Bronz 5% (o 14-18 hodín), striebro 7% (o 20-24 hodín), zlato 10% (o 28-32 hodín).
3077.png 3078.png 3006.png Vojnová truhlica: Pridá určitý počet zlatých mincí do panského dvora, ktorý sa rovná X% dedín, ktoré vlastníš, keď tento predmet použiješ.
Malá 25%, bežná 50%, veľká 100%.
DvordekretBronze.png DvordekretSilver.png DvordekretGold.png Dvorský dekrét: Urýchli vytváranie šľachtica vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%.
3023.png Šľachtický dekrét: Zlacnenie ceny mince o 10% vo všetkých dedinách na 24 hodín.
3026.png Dedičstvo: Okamžite vylepší panský dvor o jeden stupeň zadarmo. V dedine nesmie prebiehať žiadne vylepšovanie tejto budovy.
3030.png Tajný kľúč: Okamžite vylepší skrýšu o 5 stupňov zadarmo. V dedine nesmie prebiehať žiadne vylepšovanie tejto budovy.
3024.png Privilégium: Okamžite pridá 1 šľachtica do práve vybranej dediny, ak sú splnené požiadavky jednotky, je v nej dostatok populácie a počet vyrazených zlatých mincí.
3025.png Kvetnatý prejav: Za každého vytvoreného šľachtica počas aktivovaného predmetu získaš do inventáru surovinový balíček v hodnote 50% z jeho ceny. Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách.
3029.png Vynútený pokrok: Urýchlenie výstavby budov o 20% vo všetkých dedinách na 24 hodín.
3001.png Vojnový stav: Urýchlenie verbovania vo všetkých dedinách o 25% a zároveň zníženie produkcie surovín o 10% na 48 hodín.
3021.png Posilnenie vlajky: Zdvojnásobí účinok súčasnej vlajky. Zmena vlajky tento účinok zruší. Nedá sa použiť na vlajky typu: Počet obyvateľov. Trvá 48 hodín v jednej dedine.
3067.png Kráľovská stuha: Zdvojnásobí účinok súčasnej vlajky. Zmena vlajky tento účinok zruší. Dá sa použiť len na vlajky typu: Nižšia cena mince. Trvá 168 hodín v jednej dedine.


Špeciálne predmety

Tieto predmety sa vyznačujú špeciálnym nastavením alebo ich môžeš používať iba počas hernej udalosti.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
Knihaschop.png Knihaschop2.png Knihaschop3.png Kniha schopností: Tvoji paladinovia môžu využívať knihy schopností k zlepšeniu ich schopností. Každá kniha má ikonu a opis podľa toho, akú schopnosť môže paladina naučiť.
Hat 2012 X81.png Hat 2010 N82.png Hat 2008 T98.png Klobúk: Zopár takýchto klobúkov sa objavuje ako prvoaprílový žart. Daruj ich, znič ich alebo si ich nechaj.
Crown2.png Crown5.png Crown1.png Člen kráľovskej rodiny: Princ alebo princezná, ktoré zachrániš počas hernej udalosti Záchrana kráľovskej rodiny. Každý člen rodiny má svoju vlastnú korunu.
4002.png 4003.png 4004.png Odhaľovač, otvárač a zdvojovač: Použiteľné počas hernej udalosti. Umožňuje odhaľovať darčeky z pokladnice, otvárať ich alebo zdvojovať množstvo nasledujúceho otvoreného darčeku.
Relocate.png Premiestnenie: Premiestni tvoju súčasnú dedinu do novej oblasti, alebo blízko priateľa. Predmet dostanú všetci hráči, keď sa pridajú do sveta (i cez predregistráciu, pozvanie, začatie znova ap). Dá sa použiť počas prvých 48 hodín od registrácie, potom zmizne.
Flag package.png Balíček vlajok: Použi tento predmet, ktorý obsahuje červenú, žltú a zelenú vlajku. K tomu máš ešte 25% šancu, že jedna z týchto vlajok bude mať o jednu úroveň viac.
3000.png Výbušné pasce: Po prehranej bitke bude v dedine poškodené opevnenie, čím budú porazené ďalšie útočiace jednotky. Trvá 48 hodín v jednej dedine. Tento predmet sa v hre už nenachádza.
4000.png Roztočenie: Použiteľné počas hernej udalosti Šľachtický veľtrh. Umožní ti roztočiť koleso šťastia jedenkrát zdarma.
4001.png Banský vozík: Voľný banský vozík ti umožní ťažiť drahokamy v hernej udalosti Diamantová baňa. Predmet sa dá získať raz za každé kolo.