Pevnosť

Zo stránky Tribalwars Wiki SK
Jump to navigation
Obrázok pevnosti

Pevnosti boli do hry pridané v marci 2019 a ponúkajú každému kmeňu možnosť vybudovať si zdieľanú pevnosť, ktorá poskytuje rozličné výhody, pričom tým najdôležitejším je možnosť posielať do útoku omnoho väčšie armády. Vytvorenie pevnosti je veľmi nákladné a vyžaduje spoluprácu celého kmeňa. Každý člen kmeňa môže pomáhať pevnosti tak, že ju bude zásobovať surovinami, avšak iba zakladatelia a vodcovia kmeňa ju môžu riadiť. Útočenie na pevnosti, prípadne dokonca ich zničenie, pridá bonusy útočiacemu kmeňu.


Vytvorenie pevnosti

Zakladatelia kmeňa majú možnosť cez stránku "Pevnosť" nastaviť nové stavenisko na trávnatej ploche na mape. Stavenisko sa okamžite zjaví na mape. V tomto stave neplní pevnosť žiadne funkcie, ale potrebuje suroviny. Všetci členovia kmeňa tam môžu posielať suroviny zo svojich dedín a pomôcť tak s výstavbou. Suroviny sa dajú poslať iba do pevnosti, nemôžu byť poslané naspäť.

Nahlad-pevnost.png

Keď nie sú všetci potrebné suroviny dodané do staveniska včas, toto z mapy zmizne a všetky v ňom uskladnené suroviny budú stratené. Časový limit pre zásobenie staveniska surovinami je 72 hodín na svetoch s rýchlosťou "1" (takže 36 hodín pre rýchlosť "2" a podobne). Všetky útoky na stavenisko sa automaticky zmenia na návštevu a vrátia do svojej pôvodnej dediny.


Vylepšovanie pevnosti

Keď pevnosť dosiahne úroveň 1, môžete ju používať. Pevnosť sa dá vylepšovať až na 10. úroveň, čím sa stane ešte mocnejšia a praktickejšia. Tieto vylepšenia stoja suroviny (podobne ako výstavba pevnosti), ale tie tam môžete posielať priebežne kedykoľvek, nemusíte sa už strachovať o časový limit. Keď sa vylepšenie skončí, všetky budovy v pevnosti sa nastavia na nové hodnoty (pozri nižšie). Podobne to funguje, keď je úroveň pevnosti znížený. Ceny vylepšenia/výstavby každej úrovne sa odvíjajú od počtu dedín, ktoré kmeň vlastní.

Stupne budov v pevnosti závisia od úrovne celej pevnosti. Okrem opevnenia (múry pevnosti) a hlavnej budovy (veliteľstvo pevnosti), sa žiadna z budov nedá poškodiť, pričom iba opevnenie sa dá opravovať. Pevnosti majú vždy vystavanú "katedrálu", aj keď sa v svete nenachádzajú kostoly. Tento kostol však neposkytuje žiadny rozsah viery a funguje iba pre vlastné potreby pevnosti.

Budovy v pevnosti
Obrázok Úroveň Hlavná budova Múry Kasárne Stajne Dielňa Nádvorie Kováč. dielňa Kostol
Stavenisko pevnosti 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Pevnosť úrovne 1+2 1 3 2 2 2 1


15 1
2 6 4 4 4 2


Pevnosť úrovne 3+4 3 9 6 6 6 3


4 12 8 8 8 4


Pevnosť úrovne 5+6 5 15 10 10 10 5


6 18 12 12 12 7


Pevnosť úrovne 7+8 7 21 14 14 14 9


8 24 16 18 16 11


Pevnosť úrovne 9+10 9 27 18 22 18 13


10 30 20 25 20 15Výhody pevnosti

Pevnosti majú nasledovné, trvalé bonusy:

  • Omnoho viac miesta v sedliackom dvore, než bežné dediny.
  • Omnoho väčšie skladisko. Tieto suroviny sa však dajú vyrabovať.
  • 100% bonus k rýchlosti verbovania jednotiek, v porovnaní s bežnými dedinami.

Zníženie úrovne nepriateľskej pevnosti odmení váš kmeň:

  • Zlatými mincami pre každého člena kmeňa. Množstvo mincí závisí od počtu dedín nepriateľského kmeňa a od úrovne pevnosti, na ktorú sa útočilo.
  • Dočasným +100% bonusom navyše k verbovaniu jednotiek vo vlastnej pevnosti, keď je nepriateľská pevnosť znížená aspoň o jeden stupeň.


Útočenie na pevnosť

Útoky na pevnosť fungujú ako bežné útoky, ale je tu zopár rozdielov:

  • Keď útočíte na pevnosť, poškodiť môžete iba opevnenie a hlavnú budovu.
  • Pevnosti môžu byť zničené (pozri nižšie), nie obsadené. Keď znížite úroveň pevnosti na 0, stane sa z nej opäť stavenisko. Pokiaľ sa jej kmeňu nepodarí pevnosť znova vybudovať (nepošlú do nej suroviny včas), stavenisko bude odstránené z mapy úplne.
  • Pevnosti používajú nový systém s názvom "Udatnosť".


Udatnosť

Útoky z a do pevností využívajú udatnosť, ktorá funguje podobne ako "morálka", a to aj v prípade, ak by bola morálka deaktivovaná. Výpočet udatnosti upravuje silu útočníka a počíta sa v okamihu, keď je príkaz poslaný z alebo do pevnosti. Udatnosť sa počíta v závislosti od bodov kmeňa/hráča. Pridanie sa do kmeňa, prípadne jeho opustenie nebude mať vplyv na udatnosť. Hodnoty udatnosti môžu byť najmenej 20% a najviac 150%.


Oprava múrov

Opevnenie pevnosti funguje rovnako, ako opevnenie akejkoľvek inej dediny, s tým rozdielom, že iba zakladatelia a vodcovia kmeňa môžu opevnenie opraviť (nie ho postaviť). Opevnenie sa dá opraviť po najvyšší stupeň, ktorý sa rovná hodnote aktuálne poskytovanej úrovňou pevnosti.

Oprava-murov.png


Znižovanie úrovne pevnosti

Útočením na hlavnú budovu pevnosti a jej búraním sa dá znížiť úroveň pevnosti, keďže tieto dve sú priamo prepojené. Úroveň pevnosti musí odpovedať adekvátnemu stupňu hlavnej budovy (zaokrúhlené nadol). Napríklad: Ak je napadnutá pevnosť úrovne 8 (hlavná budova na stupni 24) a jej hlavná budova je zbúraná na stupeň 23, úroveň pevnosti sa automaticky zníži na 7 a hlavná budova na stupeň 21. Inými slovami, hlavnú budovu môžete zbúrať vždy iba o 3 stupne s jedným útokom, pričom úroveň pevnosti vždy maximálne o 1.