Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vo verzii 8.19 pribudol do hry Inventár, ktorý pôvodne obsahoval miesto pre darovateľné prémiové položky. Časom sa sem začali pridávať aj predmety - tieto môžeš získať za denné prihlásenie do hry, alebo v herných udalostiach.

V hre existujú rôzne druhy predmetov, ktoré ovplyvňujú rozličné funkcie hry a pomáhajú s hrou a hernou stratégiou. Predmety sa dajú rozdeliť na niekoľko kategórií, napríklad na predmety s dočasným a trvalým účinkom. Niektoré predmety sa podľa efektivity môžu deliť na tri úrovne: bronz, striebro a zlato. V hre existujú aj špeciálne predmety, ktoré nájdeš v spodnej časti tejto stránky.

Trvalé účinky

Keď aktivuješ v dedine trvalý predmet, účinok zostane v danej dedine aj v prípade, že ju zaberie iný hráč alebo sa zmení na dedinu barbarov. Každý predmet sa dá aktivovať v každej dedine iba raz.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
3022.png Pestované plodiny: Trvalo zvýši obyvateľstvo v dedine o 10%.
3032.png Nabrúsené nástroje: Trvalo zvýši produkciu dreva v dedine o 10%.
3033.png Pevné tehly: Trvalo zvýši produkciu hliny v dedine o 10%.
3034.png Vylepšené banské vozíky: Trvalo zvýši produkciu železa v dedine o 10%.
3035.png Efektívni pracovníci: Trvalo zvýši produkciu dreva, hliny a železa v dedine o 3%.
3036.png Majster zbrojár: Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v kasárňach dediny o 10%.
3037.png Kvalitné sedlá: Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v stajniach dediny o 10%.
3038.png Vylepšené strojárstvo: Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v dielni dediny o 10%.
3039.png Dobré kontakty: Trvalo zvýši kapacitu skladu a obchodníkov v dedine o 25%.

Prémium a produkcia

V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu nesčítavajú, ale predlžujú.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
Premium 3.png Premium 14.png Premium 30.png Prémiový účet: Predĺži alebo aktivuje funkciu Prémiový účet na určitý počet dní.
Hodnoty: 3 dni, 7 dní, 14 dní, 30 dní.
Fa 7.png Fa 30.png Pomocník na farmenie: Predĺži alebo aktivuje funkciu Pomocník na farmenie na určitý počet dní.
Hodnoty: 7 dní, 30 dní.
Am 3.png Am 14.png Am 30.png Správca účtu: Predĺži alebo aktivuje funkciu Správca Účtu na určitý počet dní.
Hodnoty: 3 dni, 7 dní, 14 dní, 30 dní.
Wood 1.png Wood 7.png Wood 30.png 20% produkcie dreva: Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie dreva na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 deň, 7 dní, 30 dní.
Stone 1.png Stone 7.png Stone 30.png 20% produkcie hliny: Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie hliny na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 deň, 7 dní, 30 dní.
Iron 1.png Iron 7.png Iron 30.png 20% produkcie železa: Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie železa na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 deň, 7 dní, 30 dní.
Resources 100.png Resources 200.png Resources 300.png Surovinový balíček: Pridá presný počet z každej suroviny do skladu v aktuálnej dedine.
Hodnoty: 100 surovín, 200 surovín, 300 surovín.
3053.png 3027.png 3028.png Vojnové úsilie 30%: Zvýši produkciu surovín o 30% vo všetkých dedín na určitý počet dní.
Bronz 24 hodín, striebro 48 hodín, zlato 168 hodín.
Resources percent.png Surovinový balíček %: Pridá určité percento surovín z tvojej skladovej kapacity do všetkých dedín.
Hodnoty: 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%.
Resources snob.png Šľachtický surovinový balíček: Tento predmet získaš, keď aktivuješ predmet Kvetnatý prejav a následne vytvoríš šľachtica. Počet surovín balíčku sa rovná 50% z jeho ceny. Balíček nezískaš, keď použiješ predmet Privilégium.

Jednotky

V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu nesčítavajú, ale predlžujú.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
3007.png 3008.png 3009.png Vylepšené meče: Posilnenie útočnej a obrannej sily šermiarov.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3010.png 3011.png 3012.png Vylepšené sekery: Posilnenie útočnej a obrannej sily sekerníkov.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3044.png 3045.png 3046.png Posilnenie lukostrelcov: Posilnenie útočnej a obrannej sily lukostrelcov.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%.
3047.png 3048.png 3049.png Posilnenie lukov na koni: Posilnenie útočnej a obrannej sily lukostrelcov na koni.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 10%, striebro 25%, zlato 40%.
3050.png 3051.png 3052.png Posilnenie ťažkej jazdy: Posilnenie útočnej a obrannej sily ťažkej jazdy
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 10%, striebro 15%, zlato 20%.
3016.png 3017.png Posilnenie útoku: Posilnenie útočnej sily ľahkej jazdy a sekerníkov.
Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách.
Striebro 5%, zlato 15%.
3018.png 3019.png Posilnenie obrany: Posilnenie obrannej sily kopijníkov a šermiarov.
Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách.
Striebro 5%, zlato 15%.
3003.png 3004.png 3005.png Symbol núdze: Ak je predmet aktivovaný, prichádzajúca podpora bude cestovať rýchlejšie. Neplatí to pre podporu, ktorá je už na ceste
Trvá 48 hodín v jednej dedine.
Bronz 10%, striebro 20%, zlato 30%.
3063.png 3064.png 3065.png Barbarský nájazdník: Útoky na dediny barbarov budú cestovať rýchlejšie
Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3013.png 3014.png 3015.png Efektívne lúpenie: Jednotky unesú z rabovania viac surovín.
Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách.
Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%.
3054.png 3055.png 3002.png Posilnenie šľachty: Navýši znižovanie oddanosti pre všetky úspešné útoky so šľachtou.
Bronz o 2 na 24 hodín, striebro o 2 na 48 hodín, zlato o 5 na 48 hodín.
3060.png 3061.png 3062.png Nahnevaní sedliaci: Zvýšenie obrannej sily domobrany vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 25%, striebro 50%, zlato 100%.
3082.png 3083.png 3084.png Kradmí špehovia: Útočiaci špehovia sú lepší v prežití. Platí pre všetky dediny na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 20%.
3085.png 3086.png 3087.png Vnímaví špehovia: Brániaci sa špehovia sú lepší v chytaní nepriateľských špehov. Platí pre všetky dediny na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 20%.
3066.png Posilnenie katapultov: Posilnenie poškodenia budov katapultom o 25% pre všetky dediny na 24 hodín.


Dediny

V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu nesčítavajú, ale predlžujú.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
3057.png 3058.png 3059.png Urýchlenie výstavby: Rýchlejšia výstavba budov vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%.
3056.png 3042.png 3043.png Verbovač: Rýchlejšie verbovanie jednotiek vo všetkých dedinách.
Bronz 5% na 12 hodín, striebro 5% na 24 hodín, zlato 10% na 24 hodín.
3079.png 3080.png 3081.png Vojenský veliteľ: Zníži náklady na verbovanie o 5% vo všetkých dedinách.
Bronz 24 hodín, striebro 72 hodín, zlato 120 hodín.
3068.png 3069.png 3070.png Urýchlenie kasární: Rýchlejšie verbovanie v kasárňach vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3071.png 3072.png 3073.png Urýchlenie stajní: Rýchlejšie verbovanie v stajniach vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3074.png 3075.png 3076.png Urýchlenie dielne: Rýchlejšie verbovanie v dielni vo všetkých dedinách na 24 hodín.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3077.png 3078.png 3006.png Vojnová truhlica: Pridá určitý počet zlatých mincí do panského dvora, ktorý sa rovná X% dedín, ktoré vlastníš, keď tento predmet použiješ.
Malá 25%, bežná 50%, veľká 100%.
3088.png 3089.png 3090.png Opevnené stavby: Budovy vo všetkých dedinách sú na 24 hodín odolnejšie voči útokom obliehacích strojov.
Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%.
3091.png 3092.png 3093.png Útočné posily: Po istom čase pridá určité percento útočných jednotiek z voľnej kapacity sedliackeho dvora do jednej dediny. Sekerník, ľahká jazda, luk na koni.
Bronz 5% (o 14-18 hodín), striebro 7% (o 20-24 hodín), zlato 10% (o 28-32 hodín).
3094.png 3095.png 3096.png Obranné posily: Po istom čase pridá určité percento obranných jednotiek z voľnej kapacity sedliackeho dvora do jednej dediny. Kopijník, šermiar, lukostrelec.
Bronz 5% (o 14-18 hodín), striebro 7% (o 20-24 hodín), zlato 10% (o 28-32 hodín).
3023.png Šľachtický dekrét: Zlacnenie ceny mince o 10% vo všetkých dedinách na 24 hodín.
3026.png Dedičstvo: Okamžite vylepší panský dvor o jeden stupeň zadarmo. V dedine nesmie prebiehať žiadne vylepšovanie tejto budovy.
3030.png Tajný kľúč: Okamžite vylepší skrýšu o 5 stupňov zadarmo. V dedine nesmie prebiehať žiadne vylepšovanie tejto budovy.
3024.png Privilégium: Okamžite pridá 1 šľachtica do práve vybranej dediny, ak sú splnené požiadavky jednotky, je v nej dostatok populácie a počet vyrazených zlatých mincí.
3025.png Kvetnatý prejav: Za každého vytvoreného šľachtica počas aktivovaného predmetu získaš do inventáru surovinový balíček v hodnote 50% z jeho ceny. Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách.
3029.png Vynútený pokrok: Urýchlenie výstavby budov o 20% vo všetkých dedinách na 24 hodín.
3001.png Vojnový stav: Urýchlenie verbovania vo všetkých dedinách o 25% a zároveň zníženie produkcie surovín o 10% na 48 hodín.
3021.png Posilnenie vlajky: Zdvojnásobí účinok súčasnej vlajky. Zmena vlajky tento účinok zruší. Nedá sa použiť na vlajky typu: Počet obyvateľov. Trvá 48 hodín v jednej dedine.
3067.png Kráľovská stuha: Zdvojnásobí účinok súčasnej vlajky. Zmena vlajky tento účinok zruší. Dá sa použiť len na vlajky typu: Nižšia cena mince. Trvá 168 hodín v jednej dedine.


Špeciálne predmety

Tieto predmety sa vyznačujú špeciálnym nastavením alebo ich môžeš používať iba počas hernej udalosti.

Obrázok Opis predmetu a jeho účinku
Knihaschop.png Knihaschop2.png Knihaschop3.png Kniha schopností: Tvoji paladinovia môžu využívať knihy schopností k zlepšeniu ich schopností. Každá kniha má ikonu a opis podľa toho, akú schopnosť môže paladina naučiť.
Hat 2012 X81.png Hat 2010 N82.png Hat 2008 T98.png Klobúk: Zopár takýchto klobúkov sa objavuje ako prvoaprílový žart. Daruj ich, znič ich alebo si ich nechaj.
Crown2.png Crown5.png Crown1.png Člen kráľovskej rodiny: Princ alebo princezná, ktoré zachrániš počas hernej udalosti Záchrana kráľovskej rodiny. Každý člen rodiny má svoju vlastnú korunu.
4002.png 4003.png 4004.png Odhaľovač, otvárač a zdvojovač: Použiteľné počas hernej udalosti. Umožňuje odhaľovať darčeky z pokladnice, otvárať ich alebo zdvojovať množstvo nasledujúceho otvoreného darčeku.
Relocate.png Premiestnenie: Premiestni tvoju súčasnú dedinu do novej oblasti alebo blízko priateľa. Táto možnosť je využiteľná len keď máš jednu dedinu a predmet zostáva v inventára iba pár dní po registrácii do sveta. Predmet nezískaš, ak sa pridáš pomocou pred-registrácie alebo ťa pozve do hry kamarát.
Flag package.png Balíček vlajok: Použi tento predmet, ktorý obsahuje červenú, žltú a zelenú vlajku. K tomu máš ešte 25% šancu, že jedna z týchto vlajok bude mať o jednu úroveň viac.
3000.png Výbušné pasce: Po prehranej bitke bude v dedine poškodené opevnenie, čím budú porazené ďalšie útočiace jednotky. Trvá 48 hodín v jednej dedine. Tento predmet sa v hre už nenachádza.
4000.png Roztočenie: Použiteľné počas hernej udalosti Šľachtický veľtrh. Umožní ti roztočiť koleso šťastia jedenkrát zdarma.
4001.png Banský vozík: Voľný banský vozík ti umožní ťažiť drahokamy v hernej udalosti Diamantová baňa. Predmet sa dá použiť raz za každé kolo.