Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
PaladinPredmety pre PaladinaSchopnosti paladinov


Schopnosti paladinov

Nový systém paladinov vám prináša nové stratégie!

Nie je to len o tom, že budete môcť vytvoriť viacej paladinov, ale aj o tom, že budú môcť postupovať na vyššie úrovne a učiť sa praktické schopnosti, ktoré sa vám zídu ako v boji, tak v dedine! Odporúčame vám premyslieť si spôsob, akým budete špecializovať svojich paladinov, keďže sa stanú veľmi dôležitými jednotkami v hre.

Počet dostupných paladinov

Začínate s 1 paladinom (ako doposiaľ), no už v priebehu krátkeho času ich môžete naverbovať viacej - až po 10! Čím viac dedín zaberiete, tým viac miest na paladinov sa vám v hre odomkne.

Množstvo dedínDostupní paladinovia
11
32
53
104
205
356
507
658
809
10010
Viac-paladinov.png

Každý paladin môže (a musí) získavať úrovne zvlášť. Po každej novej úrovni získa 1 bod skúseností, ktorý sa dá investovať za pomoci knihy skúseností na jeho posilnenie.

Získavanie úrovní

Paladin sa dá trénovať 5 odlišnými spôsobmi (viď nižšie). Najvyššia úroveň paladina je pritom 30. Vždy, keď paladin získa postúpi na vyššiu úroveň, získa jeden bod schopností a jednu knihu schopností. Túto knihu potom môžete využiť a zlepšiť niektorú zo schopností vášho paladina. Počítajte s tým, že získate za každého paladina maximálne 30 kníh schopností, takže bude dobré, ak si premyslíte, ako ich investujete.

V náhľade v soche nájdete kolónku so skúsenosťami, kde je napísané, koľko XP (skúsenostných bodov) je vyžadovaných pre súčasného paladina na dosiahnutie vyššej úrovne. Paladin môže tieto skúsenosti získavať niekoľkými spôsobmi:

  • Útočenie
  • Paladin získava skúsenosti za účasť v bojoch. Množstvo získaných skúseností pritom závisí od množstva porazenej brániacej sa armády. Paladin nezíska žiadne skúsenosti za útok na vlastné jednotky.

  • Bránenie vlastnej dediny
  • Paladin získava skúsenosti aj za bránenie sa proti útočníkom. Množstvo získaných skúseností pritom závisí od množstva porazených útočiacich jednotiek. Paladin ani v tomto prípade nezíska skúsenosti, ak sa bude brániť proti vlastným jednotkám. .

  • Podporovanie iných dedín
  • Paladin môže získavať skúsenosti taktiež počas podporovania iných dedín. Množstvo získaných skúseností závisí od viacerých faktorov - od času stráveného podporovaním, celkového množstva vlastných jednotiek v podporovanej dedine a takisto od počtu porazených útočníkov v danej dedine. Časové skúsenosti paladin získava denne, množstvo skúseností sa mení aj po jednotlivých útokoch či zmenách v počte podpory. Paladin nezíska žiadne skúsenosti za bránenie sa proti vlastným jednotkám.

  • Dohliadanie na výstavbu
  • Paladin môže získať skúsenosti aj za dohľad nad výstavbou budov vo vlastnej dedine. Skúsenosti dostáva, keď sa nachádza v dedine v čase začatia výstavby nejakej budovy, pričom v dedine musí zostať počas výstavby až do jej zhotovenia. Množstvo takto získaných skúseností závisí od nákladov na výstavbu danej budovy. Vlastná dedina znamená domovská dedina paladina.

  • Trénovanie za XP
  • Paladin môže prípadne podstúpiť špeciálny tréning, vďaka ktorému získa body skúseností. Počas tréningu však nie je v dedine k dispozícii a jeho bonusy neplatia. Ak je jeho domovská dedina počas tréningu dobytá, paladin zomrie a nezíska za nedokončený tréning žiadne skúsenosti.


Trenovanie-paladinov.gif

Tabuľka schopností

V tabuľke sa nachádza 12 odlišných schopností, pričom každá z nich má 4 úrovne (dohromady je to teda 48 úrovní). Skúsenosti sú rozdelené do štyroch stupňov - ak chcete odomknúť vyšší stupeň, paladin musí dosiahnuť požadovanú úroveň:

Stupeň schopnosti Požadovaná úroveň paladina
11
28
316
424

Útok

Schopnosť Vysvetlenie Účinok
SÚtočenie.pngÚtočenie Ak sa paladin nachádza v útoku, zvýši silu sekerníkov. Úroveň 1: 5%
Úroveň 2: 10%
Úroveň 3: 15%
Úroveň 4: 30%
Sjazdectvo.pngJazdectvo Ak sa paladin nachádza v útoku, zvýši silu ľahkej jazdy. Úroveň 1: 5%
Úroveň 2: 10%
Úroveň 3: 15%
Úroveň 4: 30%
SNičenie.pngNičenie Ak sa paladin nachádza v útoku, zvýši poškodenie katapultov. Úroveň 1: 5%
Úroveň 2: 10%
Úroveň 3: 15%
Úroveň 4: 30%
SBúranie.pngBúranie Ak sa paladin nachádza v útoku, zvýši poškodenie baranidiel. Úroveň 1: 5%
Úroveň 2: 10%
Úroveň 3: 15%
Úroveň 4: 30%

Dedina

Schopnosť Vysvetlenie Účinok
SMotivovanie.pngMotivovanie Domovská dedina paladina bude rýchlejšie produkovať suroviny. Úroveň 1: 3%
Úroveň 2: 6%
Úroveň 3: 9%
Úroveň 4: 15%
SArchitektúra.pngArchitektúra Domovská dedina paladina bude rýchlejšie stavať budovy. Úroveň 1: 3%
Úroveň 2: 6%
Úroveň 3: 9%
Úroveň 4: 15%
SInštrukcie.pngInštrukcie Domovská dedina paladina bude rýchlejšie verbovať jednotky. Úroveň 1: 3%
Úroveň 2: 6%
Úroveň 3: 9%
Úroveň 4: 15%
SPresviedčanie.pngPresviedčanie Šľachta z domovskej dediny paladina bude brať viac oddanosti. (Paladin sa musí nachádzať počas útokov vo svojej dedine, nesmiete ho poslať do útoku.) Úroveň 1: +2*
Úroveň 2: +4*
Úroveň 3: +6*
Úroveň 4: +10*

* K zníženiu oddanosti v dedine

Obrana

Schopnosť Vysvetlenie Účinok
SŠermiarstvo.pngŠermiarstvo Ak sa paladin nachádza v obrane, zvýši sa obrana šermiarov. Úroveň 1: 5%
Úroveň 2: 10%
Úroveň 3: 15%
Úroveň 4: 30%
SKopijníctvo.pngKopijníctvo Ak sa paladin nachádza v obrane, zvýši sa obrana kopijníkov. Úroveň 1: 5%
Úroveň 2: 10%
Úroveň 3: 15%
Úroveň 4: 30%
SOpevňovanie.pngOpevňovanie Ak sa paladin nachádza v obrane, zvýši sa obrana budov. Úroveň 1: 10%
Úroveň 2: 20%
Úroveň 3: 30%
Úroveň 4: 50%
Svriaci-olej.pngVriaci olej Ak sa paladin nachádza v obrane, zvýši sa efektivita opevnenia. Úroveň 1: 10%
Úroveň 2: 20%
Úroveň 3: 30%
Úroveň 4: 50%

Naučením skúsenosti z tabuľky sa spotrebuje kniha skúseností. Tieto knihy sa dajú používať dvomi spôsobmi: buď kliknete na schopnosť, ktorú sa chcete naučiť, alebo pôjdete do inventára, tam požadovanú knihu nájdete a použijete ju.


Kniha-inventar.gif

Blikajuca-schopnost.gif

Zmena schopností

Ak nie ste spokojní s vybratými schopnosťami, paladina môžete pretrénovať. Tým sa vám vrátia všetky použité body skúseností a takisto všetky minuté knihy - budete ich teda môcť použiť znova. Táto možnosť je však prístupná iba za prémiové body, takže urobíte lepšie, ak naplánujete stratégiu už na začiatku!

Presunutie paladina

Svojich paladinov môžete aj presúvať do iných dedín, ak sa tam nachádza socha a dostatok miesta v sedliackom dvore. Presun do novej domovskej dediny bude istý čas trvať. Po presunutí sa všetky účinky paladina začnú aplikovať na jeho novú dedinu.

Oživovanie

Ak niektorý z paladinov padne v boji, môžete ho v soche oživiť. Oživovanie trvá pre rýchlosť 1 presne 6 hodín (pre rýchlosť 2 iba 3 hodiny a podobne). Tento čas sa dá pomocou prémiových bodov tiež skrátiť. Ak váš paladin padne v boji, zmiznú aj všetky jeho efekty z dediny (až kým ho neoživíte). Dávajte si preto naňho dobrý pozor!

Ďalšie informácie

Ak sa v dedine nachádza viac paladinov, ktorí majú rozličné schopnosti, nastáva táto situácia: odlišné schopnosti budú platiť a v prípade rovnakej schopnosti bude platiť len ten najvyšší účinok (takže sa medzi sebou nespočítavajú). Ak má teda viac paladinov schopnosť Motivovanie, pričom paladin A poskytuje 3% a paladin B 9%, účinok na dedinu bude 9%.