Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Hneď ako naverbuješ zopár vojenských jednotiek môžeš začať napádať ostatných hráčov. Proste choď na mapku a zvoľ si nejakú dedinu. Klikni na ňu a vyber možnosť "Poslať jednotky" Je dôležité nezabudnúť, že v každej dedine je nejaká základná obrana, ak má postavené opevnenie a taktiež v nej môžu byť aj nejaké obranné jednotky. Všetky jednotky majú rozličné vlastnosti, ktoré niektoré predurčujú na útočenie, iné sú dobré hlavne na bránenie. Presné detaily nájdeš v Prehľad jednotiek.


Utok1.PNG


Príkazové ikony podľa počtu jednotiek v útoku

Ikony pri vašich vlastných príkazoch sa menia podľa toho, aký typ príkazu to je a aká armáda sa v ňom nachádza.

  • Útoky s menej ako 1000 jednotkami sa zobrazia ako šedá/obyčajná sekera,
  • Útoky v rozmedzí 1000 až 5000 jednotiek sa zobrazia ako oranžová sekera,
  • Útoky s viac, ako 5000 jednotkami, sa zobrazia s červenou sekerou,
  • Zvlášť označené budú aj príkazy, v ktorých bude šľachtic, paladin, alebo budú poslané Pomocníkom na farmenie.

Tieto ikony sa zobrazujú aj v zozname oznámení.

3a86.png

Morálka

Pri útočení si však treba dať pozor aj na morálku hráča, na ktorého útočíte, lebo aj od toho sa odvíjajú vaše prípadné straty v boji. Samozrejme ideálna je morálka na hodnote 100 %, ale stane sa že útočíte aj na hráčov, ktorí sú od vás bodovo menší, alebo hrajú kratšiu dobu ako vy. Čím nižšia morálka tým viac budete mať strát. Pozor ešte na jedno. Môže sa stať že na začiatku preberania určitého hráča môže byť morálka na 100 %, ale poklesom dedín preberaného hráča a navyšovaním množstva vašich dedin morálka automaticky klesá. Preto je dobré to riešiť tak, že keď sa morálka dostane tak na 70 % je ideálne, keď máte vo vašom kmeni hráčov, ktorí sa bodovo vyrovnajú vami doteraz preberaného hráča a zvyšné dediny si preberú oni.

Kalkulator moralky.PNG

Kalkulator moralky 3.PNG