Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vznik

Barbarské dediny sú na začiatku hry v okolí vašich dedín a dedín iných hráčov. Vznikajú pri neaktívnosti hráča dlhšej ako 14 dní bez zástupu. Na mape sa vám zobrazujú ako sivé dediny, takže keď "zbarbarie" nejaký hráč okolo vás, všimnete si to zmenou farby dediny.


Barbarky.png


Armáda

Armáda v barbarských dedinách môže byť rôzna. Vojaci v barbarkách sú buď z toho, čo tam nechal predošlý majiteľ dediny, alebo ak ich tam niekto poslal. V dedinách, kde armáda nebola, nová nepribudne, ale barbarské dediny sa môžu podporovať, takže sa môže stať, že tam niekto pošle podpory.


Samorozvíjajúce sa barbarské dediny

Na svetoch sú už aj "samorozvíjajúce sa" barbarské dediny. Znamená to, že barbarské dediny, ktoré majú menší počet bodov ako je stanovený na svete, kde sa barbarské dediny rozvíjajú sami, rastú až do X počtu bodov stanoveného na svete. Na svete, kde je stanovený počet bodov 1200, bude sama rásť barbarská dedina s počtom bodov 200 až do 1200 bodov, a akonáhle tento počet prevýši, jej rast sa zastaví. Aktívny rast na všetkých slovenských svetoch. Dediny s vyšším počtom bodov ako je v tabuľke sa nerozvíjajú.


Vznik barbarských dedín

Existujú 3 možnosti vzniku barbarských dedín:
1. Barbarské dediny sa generujú automaticky v závislosti na počtu hráčov sveta.
2. Ak hráč zruší účet do 5 dní odo dňa zrušenia účtu všetky dediny hráča zbarbaria. T.j. jeho dediny budú barbarské, pričom zostane zachovaný počet ich bodov a stav vojska v dedine.
Toto neplatí ak je v nastavení sveta, že po zbarbarení hráča jeho dediny zmiznú.
3. Ak hráč zvolí možnosť začať znova za predpokladu, že má len 1 dedinu, jeho stará dedina zbarbarie okamžite, pričom zostane zachovaný počet ich bodov a stav vojska v dedine.


Útok barbarskej dediny

Každý hráč pri plnení úloh na začiatku sveta narazí na úlohu, kedy na vašu dedinu útočí tá barbarská. Niet sa čoho báť, pretože útok je zložený len z 1 kopije.


Bonusové dediny

Okrem klasických barbarských dedín poznáme aj tzv. Bonusové dediny.
Sú rovnaké ako tie barbarské až na to, že každá bonusová dedina má svoju špecifický bonus.
Na mape sú zvýraznené, okolie ich dediny je osvetlené.
Tieto dediny hráč môže prebrať šľachticom ako klasickú barbarskú dedinu. Svoj bonus bude dedina naďalej poskytovať aj po prebratí hráčom.
Keď hráč zbarbarie, tieto dediny zbarbarejú taktiež.


Zoznam bonusových dedín:

  • 30% vyššia produkcia všetkých surovín.
  • 50% väčšia kapacita skladu a obchodníkov.
  • 33% rýchlejšia produkcia v kasárňach.
  • 10% viac obyvateľstva.
  • 100% vyššia produkcia dreva.
  • 100% vyššia produkcia hliny.
  • 100% vyššia produkcia železa.


Bonusovka.jpg

Viac o dedinách sa dočítate Tu