Hráčsky limit

Zo stránky Tribalwars Wiki SK
Jump to navigation

Hráčsky limit e počet hráčov, ktorí sa môžu do speed kola prihlásiť bez prémiového účtu.

Na českých DK všeobecne platí, že vo speed kolách kratších ako 6 hodín je hráčsky limit 50, u speed kôl dĺžky 6 a viac hodín je potom hráčsky limit 100. Na ruských DK je situácia podobná, akurát v prvom prípade je hráčsky limit 60. Na gréckych DK je hráčsky limit buď 60 alebo žiadny-tzn. nie je obmedzený počet prihlásených hráčov bez prémiového účtu. Na švajčiarskych DK je vo väčšine speed kôl vstup len s prémiovým účtom, na zvyšku býva obvykle hráčsky limit 30. Na nemeckých DK sa hráčsky limit líši speed od speed-obvykle 500-14.000. Na ostatných jazykových verziách DK býva obvykle hráčsky limit 100 u všetkých speedov.

Výnimky sú u sviatočných a výročných speedov, kde sú hráčske limity obvykle zvýšené na 200-1000.