Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Budovy


Základné informácie o budove

Place1.png


Na nádvorí sa zoskupujú vojaci. Môžeš tu zadávať jednotkám povely k útoku a presúvať ich medzi dedinami, veliť svojim vojskám. Nádvorie sa dá zbúrať katapultom, môžeš tým krátkodobo zamedziť manipuláciu s jednotkami, pamätaj však na to, že nádvorie sa stavia relatívne krátko.

Požiadavky

Žiadne.

Stupne budovy

Maximálny stupeň výstavby: 1

ÚroveňSurovinyRemeselníci na úroveň/celkom
1 Drevox.png 10 Hlinax.png 40 Železox.png 30 Pop.png 0 / Pop.png 0


Suroviny celkom Drevo2.png 10 Lehm.png 40 Eisen.png 30
Remeselníci celkom Pop.png 0


Funkcie nádvoria

Nadvorie zber.png

Z nádvoria môžeš manipulovať s jednotkami. Môžeš odtiaľ posielať útoky, stiahnuť podporu z iných dedín, skúšať si výsledky boja v simulátore, vytvárať vzory pre jednotky alebo posielať vojakov na Zber surovín.