Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
DedinaOddanosťStavať ŠľachticaŠľachticZlaté mincePanský dvor

Budovy

Základné informácie o budove

Noble1.png


V panskom dvore sa vychovávajú šľachtici, pomocou ktorých môžeš dobývať a získavať dediny od iných hráčov.

Požiadavky

Hlavná budova Hlavna.png (Stupeň 20), Kováčska dielňa Kovacka.png (Stupeň 20), Trhovisko Trhovisko.png (Stupeň 10)

Stupne budovy

Maximálny stupeň výstavby: 1

ÚroveňSurovinyRemeselníci pre úroveň/celkom Časový faktor
1 Drevox.png 15000 Hlinax.png 25000 Železox.png 10000 Pop.png 80 / Pop.png 80 63%


Suroviny celkom Drevo2.png 15000 Lehm.png 25000 Eisen.png 10000
Remeselníci celkom Pop.png 80