Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Správcovia wiki sa starajú o presnosť a prehľadnosť všetkých stránok nachádzajúcich sa na wiki. Používatelia ich môžu kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov týkajúcich sa wiki. Správcovia majú práva ako každý používateľ ako napríklad vytváranie nových stránok, či úprava už existujúcich stránok. Správcovia však majú aj právo napríklad zamkýnať stránky, či upravovať zamknuté stránky ale taktiež aj právo zablokovať používateľa, ktorí úmyselne spôsoboval vandalizmus na wiki alebo závažne porušil Pravidlá wiki. Úlohou správcov je dozerať na stránky, hlavne na korektnosť, objektívnosť a aktuálnosť informácii na stránkach, ktoré vytvorili Zaregistrovaní používatelia.


V prípade potreby môžte kedykoľvek kontaktovať správcov wiki.


Správcovia nemusia vo wiki vytvárať nové stránky. Nakoľko wiki je voľne prístupný a otvorený pomocník pre všetkých hráčov a je tvorená samotnými hráčmi, vytvárať nové stránky ale aj upravovať už existujúce stránky môžu všetci používatelia. Preto sa nespoliehajte na správcov, že chýbajúce informácie doplnia oni, kľudne ich môžete doplniť aj vy.