Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Verzie hry
Verzia 8.141

Nová verzia upraví možnosti zástupov v dovolenke a zopár vecí ohľadom svetov Casual.


Prístup k inventáru

Odteraz je možné zabrániť zástupcovi, aby mal počas zastupovania prístup k vášmu inventáru a teda k predmetom v ňom.


Obmedzenia pre zástupcu

Obmedzenie, týkajúce sa nemožnosti posielať útoky, podpory a vykonávať určité príkazy na trvalo zastupovaných účtoch, sa odteraz vzťahuje na všetky dediny, nie iba na dediny iných hráčov či barbarské dediny.

Príliš dlho zastupované účty môžu mať tiež obmedzenú funkciu Zberu surovín. Tieto zmeny boli vykonané už v rámci zmien k verzii 1.140 počas minulého týždňa.


Rýchlejší koniec svetov Casual

Bol upravený priebeh toho, ako postupujú jednotlivé fázy sveta Casual, pokiaľ má tento zautomatizovaný koniec. Všeobecne bola hra trocha zrýchlená, aby ste mohli útočiť na iných hráčov rýchlejšie.

Tento nový systém bude nastavený na svetoch Casual, ktoré vzniknú až v budúcnosti, teda Casual 4 atď.


Presun predmetov na svet Casual

Z taktických dôvodov nie je naďalej možné presúvať na svety Casual predmety "Kvetnatý prejav" a "Šľachtický surovinový balíček".


Maximálne množstvo v simulátore

Odteraz je možné zadať do simulátora maximum 999 999 999 999 jednotiek. Predíde to chybám, ktoré vznikali počas zadávania príliš vysokých čísel. A úprimne, tak veľké počty snáď ani nikto nepotrebuje...


Aktualizácia 11. 9. 2018