Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kostoly

Kostoly sú vo svetoch kde je viera. Katedrála (Prvý Kostol) je vždy v začiatočnej dedine a jej dosah je 7 políčok do každej strany, čiže dediny ktoré obsadíte 7 políčok do každej strany v okolí hlavnej budú pod vierou. Po čase keď sa rozrastiete vám nebude stačiť len katedrály, keď že asi nebudete mať všetky dediny v dosahu katedrály, v dedine ktorá nebude pod vierou postavíte kostol, tak aby zaberal čo najväčší počet dedín čo nemajú vieru. Všetky dediny v dosahu nového kostola budú mať vieru, tak ako ostatné dediny v dosahu iných kostolov alebo katedrály.

Kostol v dedine Screenshot-2.jpg

Veriaca armáda

Na svetoch s vierou je armáda pod vplyvom viery alebo prípadne nie je, ak v dedine kde sa armáda nachádza nie je kostol a ani nie je v dosahu žiadneho kostola.V boji je to veľmi podstatné, pretože armáda pod vplyvom viery bojuje na 100%, zatiaľ čo armáda mimo dosahu viery len na 50%, čiže ako keby bola v dedine len polovica vojakov z toho, čo tam je v skutočnosti, tým sú straty oveľa vyššie. Pri podporách nezáleží na tom či je vo viere dedina, z ktorej vojaci pochádzajú, ale či je vo viere dedina v ktorej sa bojuje. Pri útoku musí byť vo viere dedina, z ktorej vojaci idú.

Modrou čiarou sú ohraničené dediny s vierou Viera.jpg

Dosah viery