Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Bohužiaľ implementovanie tejto novinky nenaplnilo naše očakávania, tábor nebol veľmi využívaný a neovplyvnil pozitívne hrateľnosť tak, ako sme dúfali. 25.11. 2010 bol deaktivovaný.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Táto nová budova, ktorá prišla do hry s verziou 6.0, môže byť postavená v rámci kmeňa aby umožnila nové útočné aj obranné taktiky. Vojenský tábor je budova s dočasným umiestnením, do ktorej je možné poslať vojsko. Ako náhle sa vojsko nachádza vo Vojenskom tábore, môže byť zaslané ako útok alebo podpora do akejkoľvek dediny.

Vojsko, ktoré budeme definovať nižšie, je akýkoľvek počet vojenských jednotiek zaslaný do Vojenského tábora jedným príkazom.

STAVEBNÉ POŽIADAVKY

Pozícia v kmeni:

Len zakladatelia a vodcovia kmeňa dokážu postaviť Vojenský tábor


Zlaté mince:

Pre stavbu Vojenského tábora sú potrebné zlaté mince, ktorých počet na výstavbu Vojenského tábora sa môže líšiť v závislosti od nastavenia daného sveta. Náklady na výstavbu Vojenského tábora sú čerpané z kmeňového fondu, do ktorého môžu členovia kmeňa darovať zlaté mince.


Body:

Najvyšší počet Vojenských táborov, ktoré môže kmeň mať závisí od počtu bodov, ktoré má. Toto nastavenie sa taktiež môže líšiť v závislosti od nastavenia daného sveta. Ak kmeňu klesnú body pod hranicu, ktorá bola potrebná na vybudovanie Vojenského tábora, tak tábory budú aj naďalej fungovať normálne.


Limit:

V budovaní Vojenských táborov je určený limit koľko vojenských táborov môže byť vybudovaných jedným kmeňom. Ak daný kmeň dosiahne stanovený limit, ďalšie budovanie Vojenských táborov už nebude možné.


BUDOVANIE

Vojenský tábor sa dá postaviť pomocou mapy. Je možné ho postaviť na prázdne zelené štvorce. Nie je možné postaviť ho na jazerá, hory, lesy, dediny alebo iné vojenské tábory.

Ak ste vybrali miesto na vybudovanie Vojenského tábora, objaví sa na mape stavenisko a mince potrebné na výstavbu Vojenského tábora sa odpočítajú z kmeňového fondu.

Stavenisko sa zmení na Vojenský tábor, akonáhle doň príde prvé vojsko.


FUNKCIE

Stručný prehľad vlastností Vojenského tábora:


Viditeľnosť:

Každý hráč môže na mape vidieť Vojenské tábory.


Boje vo vojenskom tábore:

Každý hráč môže útočiť na Vojenský tábor, rovnako ako na dediny, toto však neplatí pre staveniská, na ktoré sa nedá zaútočiť. Ak všetko vojsko vo Vojenskom tábore bude zničené, Vojenský tábor sa zbúra. Ak je Vojenský tábor pod útokom, všetko vojsko, ktoré sa v ňom nachádza je použité na jeho obranu.

Vo svetoch s kostolom má vojsko vo Vojenskom tábore aj vojsko, ktoré z neho útočí plnú vieru, t.j. 100% účinnosť v boji.

Vojsko vo Vojenskom tábore nemá žiadne bojové bonusy, bonusy predmetov pre Paladina fungujú ako zvyčajne.

Vojenské tábory dokážu byť vyšpehované.


Limit vojska:

Do Vojenského tábora je možné posielať len určitý počet vojska, ktorý sa líši v závislosti od nastavenia daného sveta. Akonáhle sa dosiahne limit pre počet vojska vo Vojenskom tábore, nebude možné doň poslať ďalšie vojská, jedine ak iné vojsko opustí Vojenský tábor alebo dôjde k zničeniu iného vojska, prípadne splneniu pokynov. Všimnite si, že vojsko sa po splnení pokynov nevráti naspäť do Vojenského tábora.

Vojsko je akýkoľvek počet vojenských jednotiek zaslaný do Vojenského tábora jedným príkazom.


Životnosť Vojenského tábora:

Vojenský tábor existuje len určitú dobu, po jej uplynutí je Vojenský tábor zničený.

Vojsko, ktoré bolo vo Vojenskom tábore sa vráti do pôvodných dedín. Vojsko, ktoré bolo vyslané z Vojenského tábora na útok alebo podporu sa vráti do pôvodných dedín. Vojsko, ktoré bolo vyslané do Vojenského tábora bude v ceste pokračovať a po splnení pokynu sa vráti do pôvodnej dediny.


Kombinovanie vojska:

Vojsko vo Vojenskom tábore nie je možné kombinovať. Vojsko z Vojenského tábora sa dá poslať rovnakým spôsobom ako doň prišlo - osobitne.

Ak je Vojenský tábor pod útokom, všetko vojsko, ktoré sa v ňom nachádza je využité na jeho obranu, rovnako ako v dedine.


Vylepšenia a bonusy:

Vojenský tábor nemôže byť nijakým spôsobom vylepšený a neplatia preň žiadne bonusy. Predmety pre Paladina však fungujú tak ako zvyčajne. Vojenský tábor slúži len ako dočasné zberné miesto pre vojsko.

Ak sú vo svete aj kostoly, vojsko útočiace z Vojenského tábora má plnú vieru, t.j. 100% účinnosť.

Morálka nie je ovplyvnená Vojenským táborom a je rovnaká ako pri útokoch poslaných z normálnej dediny.


POUŽÍVANIE

Oprávnení užívatelia:

Vojenský tábor môžu využívať len členovia kmeňa, v ktorom bol vytvorený.

Všetci členovia kmeňa môžu do Vojenského tábora posielať svoje vojská, za predpokladu že neprekročia limit pre počet vojska vo Vojenskom tábore.

Členovia kmeňa, môžu vydávať pokyny pre svoje vojská vo Vojenskom tábore, toto platí aj pre vodcov a zakladateľov.

Len vodcovia a zakladatelia môžu zbúrať Vojenský tábor.


Velenie vojska:

Vojsko vo Vojenskom tábore môže byť vyslané ako útok alebo podpora do akejkoľvek dediny. Taktiež môže byť vyslané ako útok na iný Vojenský tábor, nemôže však byť vyslané doň ako podpora. Vojsko vo Vojenskom tábore je neoddeliteľné - nemôžte ho poslať do rozličných cieľov.

Pokyny vydané vojsku vo Vojenskom tábore nemôžu byť zrušené.


Návrat vojska:

Po splnení pokynov vydaných vo Vojenskom tábore sa vojsko vracia do pôvodnej dediny, nie do Vojenského tábora. To platí pre útoky aj pre podpory. Jedinou výnimkou je dobytie dediny šľachtou vyslanou z Vojenského tábora. V tomto prípade ostáva Vojsko v dobytej dedine ako podpora.


Špehovanie vojenského tábora:

Pomocou špehov dokážete vyšpehovať Vojenský tábor, tak isto ako obyčajnú dedinu.


OSTATNÉ INFORMÁCIE

Zničenie alebo zbúranie Vojenského tábora:

Vojsko z tábora sa vráti do pôvodných dedín.


Rozpustenie kmeňa:

Všetky Vojenské tábory zaniknú a vojsko sa vráti do pôvodných dedín.


Hráč opustil kmeň:

Vojsko daného hráča sa z Vojenských táborov vráti do jeho pôvodných dedín. Zlaté mince, ktoré daroval kmeňu ostávajú majetkom kmeňa.


Hráč zrušil účet:

Vojsko daného hráča vo Vojenských táboroch zanikne. Zlaté mince, ktoré daroval kmeňu ostávajú majetkom kmeňa.


Dobytie dediny:

Vojsko vo vojenskom tábore z dediny, ktorá bola dobytá zanikne.