Z Tribalwars Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Koniec hrySvetová dominanciaTajomstvá mociRunové vojnyVeľké obliehanie


Gs forum banner.jpg

Víťazné podmienky

Veľké obliehanie je nový typ víťazných podmienok. V strede sveta sa nachádza veľké mesto, ktoré pozostáva z viacerých oblastí, ktoré môžu hráči obsadzovať. Tieto oblasti fungujú takmer ako bežné dediny a sú kľúčom k víťazstvu na danom svete, pretože kmeňu, ktorý ich ovláda, pridávajú body vplyvu, ktoré je treba na výhru vo svete. Vyhráte tak, že nahromadíte určité množstvo bodov vplyvu.


Začiatok sveta

Svet s týmito víťaznými podmienkami začína ako každý iný. Jediným rozdielom je veľké mesto v strede mapy. Hráči preto začínajú hrať ako obvykle - výstavbou dediny, drancovaním okolia, vytváraním armády, útočením na iných hráčov a podobne. Ak chcú ale vyhrať svet, potrebujú sa stať súčasťou kmeňa a pokúsiť sa obsadiť niektoré z častí veľkého mesta. Spočiatku sa v oblastiach nachádzajú barbarské jednotky, ktoré budete musieť poraziť ako prvé (sú to obyčajné jednotky, nie je na nich nič zvláštne a môžete ich vyšpehovať). Nie je náročné obsadiť nejakú oblasť, keďže má znížené obranné hodnotenie a jej oddanosť je vždy 1. Omnoho ťažšie je ich však udržať.


Oblasti mesta

Vo svete s Veľkým obliehaním nájdete v strede mapy obrovské mesto. Veľkosť mesta sa môže na jednotlivých svetoch líšiť, ale každé sa skladá z určitého počtu oblastí. Tieto oblasti (štvrte) funguje rovnako, ako bežné dediny, ale nemôžu byť premenované, majú vždy oddanosť 1, nedajú sa v nich búrať budovy a všetky príkazy do nich trvajú rovnako dlho. Toto platí aj pre príkazy medzi oblasťami navzájom. Oblasti mesta majú všetky zníženú efektívnosť obrany (obranný malus), takže bude náročné ubrániť ich. Hodnota zníženej obrany sa líši medzi jednotlivými oblasťami, pričom najviac znevýhodnené oblasti vám poskytnú najväčší počet bodov vplyvu, ktoré budete potrebovať pre víťazstvo vo svete.

Jednotky vracajúce sa z oblastí majú rovnaký čas cesty, ako keď putujú do oblastí. Príkazy vyslané z oblastí majú vždy rovnaký čas, pokiaľ cieľ nie je ďalej, než 15 polí (3 polia pre špehov). Pokiaľ je vzdialenosť väčšia, je použitý obvyklý čas ich cesty.


Štvrte mesta

Kmeň získa body vplyvu za každú vlastnenú oblasť mesta, v závislosti od toho, do akej štvrte táto patrí. Hoci sa mesto môže skladať z rôzneho počtu oblastí, vždy bude mať iba štyri štvrte. Oblasti v každej štvrti odmenia kmeň bodmi vplyvu v odlišný čas každý deň. To znamená, že o 10:00 vás odmení Námestie, o 14:00 vás odmení Obchodná štvrť, o 18:00 vás odmení Remeselná štvrť a o 22:00 vás odmenia oblasti patriace pod Prístav (v Divokých kmeňoch stále nemáme žiadne lode!).

Ak chcete body vplyvu, tieto vám budú pridelené vždy v stanovený čas. Držanie oblastí v čase odmeňovania je jediný spôsob, ako získať body vplyvu. Dajte si preto pozor, aby ste ovládali jednotlivé oblasti v okamihu, keď sa odpočet vynuluje a začne sa nové kolo. Budete potrebovať pevnú obranu, prípadne dobre načasované útoky.

V okamihu, keď niektorý kmeň získa 40 % požadovaných bodov vplyvu, cena zlatých mincí sa automaticky pre všetkých zníži o 10 %. Za každých ďalších 10 % bodov vplyvu sa zníži cena mincí o 10 %. To znamená, že keď prvý kmeň získa 90 % požadovaných bodov vplyvu pre výhru vo svete, cena zlatých mincí bude iba 40 % z ich pôvodnej hodnoty.


Používateľské rozhranie

Vobliehanie1.png Veľké mesto sa nachádza vždy v strede mapy.

Na slovenskej verzii Divokých kmeňov má rozmery 6x6 oblastí, na českej 8x8, na medzinárodnej dokonca 10x10.

Ak ukážete na oblasť, zobrazia sa vám dôležité informácie o nej:

  • Ako veľmi je znížená obrana
  • Koľko bodov vplyvu je udelených za deň
  • Kto kontroluje oblasť
Vobliehanie2.png
Po kliknutí na Rebríček - Veľké obliehanie sa zobrazí podrobný prehľad o jednotlivých oblastiach a tiež o štvrtiach veľkého mesta.

Každá štvrť udelí body vplyvu v iný čas. Kmeň získa body vplyvu z danej oblasti v okamihu, keď sa časovač dostane na nulu a kmeň bude ovládať nejakú oblasť tam.
Vobliehanie3.png
Hráč si môže zobraziť obranný malus k jednotlivým oblastiam v spodnej časti obrazovky.
Vobliehanie4.png
Obranný malus je zobrazený ikonou prasknutého štítu.

Názov oblasti (meno dediny) nie je možné premenovať.

V oblastiach sa dajú stavať budovy, vytvárať jednotky ako v každej inej dedine.

Z dôvodu nízkej oddanosti sa v oblastiach nedajú búrať budovy.
Vobliehanie5.png
Obranný malus sa zobrazuje aj v aktívnych účinkoch dediny.

Všimnite si, že oddanosť oblastí je vždy iba 1, nedá sa nijako zvýšiť.

Okrem spomenutých zmien sa oblasti správajú rovnako, ako bežné dediny.
Bodyvplyvu.png
Kmeň vyhrá, keď sa mu podarí získať požadované množstvo bodov vplyvu.

Do hry sa rozpošle upozornenie všetkým hráčom vtedy, keď nejaký kmeň získa 80 % potrebných bodov vplyvu pre víťazstvo.